Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información
18.03.2018 Galego  |  Español  |  English  |  Français  |  Deutsch

Transparencia

Presentación

Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

A Lei aplícase a todas as Administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Majestad o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a Dereito Administrativo.

A Lei establece as obrigacións de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.


Catálogo de Datos

A) DECLARACIÓNS DE BENS E ACTIVIDADES DOS CORPORATIVOS/AS DO CONCELLO DE SANXENXO

 

B) RETRIBUCIÓNS DOS CORPORATIVOS MUNICIPAIS (Fixadas por acordo plenario de 29/06/2015).

 

C) INFORMACIÓN DOS DATOS DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS, CONVENIOS E SUBVENCIÓNS.

 

 

 

 

 

A PARTICIPACIÓN DOS CIDADÁNS NA TRAMITACIÓN DE REGULAMENTOS

Dentro do proceso de participación dos cidadáns na tramitación dos regulamentos municipais exponse ao público o texto íntegro do proxecto da “Ordenanza reguladora da creación dos ficheiros de datos de carácter persoal denominados video vixilancia”.

A efectos a que no prazo de dez días hábiles se presenten nas dependencias do Concello as aportacións que se consideren oportunas, que serán estudadas posteriormente antes do trámite de aprobación polo pleno municipal.

 

 

 

 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN - MEMBROS DOS ORGANOS DE GOBERNO:

 

 

 

Concello de Sanxenxo © 2018  Concello de Sanxenxo
C/ Consistorio, 4-6 36960 Sanxenxo -- Tlf: 986 72 00 75 - Fax: 986 72 10 22 Política de Cookies