Concello de Sanxenxo - RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS PARA REALIZAR A PROBA DE APTITUDE PARA A OBTENCIÓN DO PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR/A DE AUTO-TAXI DO CONCELLO DE SANXENXO
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Descargas Generales