Concello de Sanxenxo - Edictos e anuncios
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Gestión Municipal

 
Podedes consultar os procesos selectivos que están abertos na seguinte ligazón
 
Así mesmo, publicaremos aquí calquera notificación do Concello que sexa de interese para a cidadanía.
Descargas:
Download this file (01_1_Solicitude RESERVA PRAZA.pdf)[PDF] SOLICITUDE RESERVA DE PRAZA ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2021/22[[PDF] SOLICITUDE RESERVA DE PRAZA ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2021/22]
Download this file (01_2_ Solicitude NOVO INGRESO.pdf)[PDF] SOLICITUDE NOVO INGRESO DE PRAZA ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2021/22[[PDF] SOLICITUDE NOVO INGRESO DE PRAZA ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS 2021/22]
Download this file (03_3_Resolucion_publicacion_listaxes_definitivas_e_prazo_matricula.pdf)RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS E NON ADMITIDOS NAS EIM E APERTURA DE PRAZO PARA A ACEPTACIÓN DE PRAZA PARA O CURSO 2020/21[ ]
Download this file (13._ANUNCIO_TABOLEIRO_E_WEB2368389083165489117.pdf)[PDF] ANUNCIO PROBA MUNICIPAL CONDUTOR DE TAXI[ ]
Download this file (14. ANUNCION INSERIDO BOP 07 ABRIL 2022.pdf)[PDF] APROBACIÓN INICIAL DA “MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS EN AUTOMÓBILES LIXEIROS DE ALUGAMENTO CON CONDUTOR (AUTO-TAXI) DO CONCELLO DE SANXENXO”´[ ]
Download this file (2020_09_10_Bases_Escola_Musica_2020_2021.pdf)[PDF] BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE MESTRES PARA IMPARTIR CLASES NA ESCOLA DE MÚSICA[ ]
Download this file (2020_09_16_Instancia_Bases_Escola_Musica_2020_21.pdf)[PDF] INSTANCIA BASES ESCOLA DE MÚSICA 2020/2021[ ]
Download this file (Aceptación_renuncia praza.pdf)[PDF] ACEPTACIÓN/RENUNCIA DE PRAZA PARA EIM[ ]
Download this file (ANUNCIO FASE AUDIENCIA AL TEXTO ORDENANZA.pdf)[PDF] ANUNCIO FASE DE AUDIENCIA E PRESENTACION DE ALEGACIONS AO TEXTO DO REGULAMENTO DO USO E FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONS DEPORTIVAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL[ ]
Download this file (AnuncioC3Q2-220321-0001_gl.pdf)[PDF] RESOLUCIÓN AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021[ ]
Download this file (AnuncioC3Q2-220321-0002_gl.pdf)[PDF] EXTRACTO DA RESOLUCIÓN AXUDAS AO ALUGAMENTO DE VIVENDA DO PLAN ESTATAL DE VIVENDA 2018-2021[ ]
Access this URL (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3Q2-220321-0005_gl.html)[PDF] (RESOLUCIÓN) PROGRAMA DE AXUDAS NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL PARA MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA COVID-19 [[PDF] (RESOLUCIÓN) PROGRAMA DE AXUDAS NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL PARA MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA COVID-19 ]
Download this file (BAREMACION_REVEL_LIST DEFINITIVO CURSO 2020-21.pdf)[PDF] LISTADO DEFINITIVO EIM O REVEL 2020/21[ ]
Download this file (BAREMACION_TOMBO_LIST DEFINITIVO CURSO 2020-21.pdf)[PDF] LISTADO DEFINITIVO EIM O TOMBO 2020/21[ ]
Download this file (CONVOCATORIA PROBA DE ACTITUDE PARA A OBTENCIÓN CARNÉ AUTO TAXI.pdf)[PDF] CONVOCATORIA PROBA APTITUDE PARA A OBTENCIÓN DO CARNÉ MUNICIPAL DE CONDUTOR/A DE AUTO TAXI[ ]
Download this file (CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE XUÍZ:A DE PAZ SUBSTITUTO:A DO CONCELLO DE SANXENXO .pdf)CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A PROVISIÓN DO POSTO DE XUÍZ/A DE PAZ SUBSTITUTO/A DO CONCELLO DE SANXENXO [ ]
Download this file (DISPOSICIÓN FINAL 12ª RELATIVA A LISTADO DE SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS.pdf)[PDF] SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS PARA CELEBRACIÓN DE FESTAS PATRONAIS TRADICIONAIS[ ]
Download this file (editable INSTANCIA CURSO AUXILIAR DE POLICÍA.pdf)[PDF] INSTANCIA SOLICITUDE PRAZA CURSO AUXILIAR DE POLICÍA[ ]
Download this file (Listado admitidos e non admitidos prazo extraordinario.pdf)[PDF] PERIODO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUDE LISTADO DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS[ ]
Download this file (Listado admitidos e non admitidos.pdf)[PDF] LISTADO DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CONCILIA SANXENXO 2020[ ]
Download this file (NOTA_INFORMATIVA_RENOVACION_MERCADILLO_ANO_2022_EN_GALLEGO8619857715188879737.pdf)[PDF] NOTA INFORMATIVA RENOVACION POSTOS MERCADILLO PARA 2022[ ]
Download this file (REGLAMENTOS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.pdf)[PDF] REGULAMENTO DE USO E FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL[ ]
Download this file (resolucion alcaldia.pdf)[PDF] RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA LISTA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS PARA REALIZAR A PROBA DE APTITUDE PARA A OBTENCIÓN DO PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR/A DE AUTO-TAXI DO CONCELLO DE SANXENXO[ ]
Download this file (SOLICITUDE RENOVACIÓN - NOVO POSTO MERCADILLO 2022.pdf)[PDF] SOLICITUDE RENOVACIÓN POSTOS MERCADILLO 2022[ ]
Access this URL (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412)[PDF] (ORDEN) PROGRAMA DE AXUDAS NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL PARA MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA COVID-19[[PDF] (ORDEN) PROGRAMA DE AXUDAS NOS ALUGUEIROS DE VIVENDA HABITUAL PARA MINIMIZAR O IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DA COVID-19]