Concello de Sanxenxo - PREGO DE BASES DO CONCURSO CONVOCADO PARA O OUTORGAMENTO DA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIA PARA A ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA FEIRA DE ARTESANÍA DA VILA DE PORTONOVO DURANTE A TEMPADA DE VERÁN DE 2022 [13/05/2022]
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Descargas Generales