Concello de Sanxenxo - ACTA DA REUNIÓN Nº 3 DO XURADO DESIGNADO PARA O FALLO DO CONCURSO ABERTO PARA A REMODELACIÓN DOS TERREOS QUE OCUPA O PORTO DE PORTONOVO E A SÚA CONTORNA NO CONCELLO DE SANXENXO (PROVINCIA DE PONTEVEDRA).
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Descargas Generales