Concello de Sanxenxo - Información de los datos de gestión administrativa
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Gestión Municipal

CONTRATOS

O Concello de Sanxenxo publica o seus contratos na Plataforma de Contratación

Para os expedientes incoados a partir do 1 de marzo de 2017 accederase a través do Perfil do Contratante da Plataforma de Contratación do Estado pulsando nos seguintes enlaces:

PULSE AQUÍ

ENTIDADE LOCAL:

+ Alcaldía do Concello de Sanxenxo

+ Xunta de Goberno do Concello de Sanxenxo

+ Pleno do Concello de Sanxenxo

O.A TERRA DE SANXENXO:

+ Presidencia do O.A. Terra de Sanxenxo

 

CONVENIOS

RELACIÓN DE CONVENIOS COA CORPORACIÓN ACTUAL, DENDE O 15 DE XUÑO DE 2019

 

SUBVENCIÓNS

As subvencións concedidas ao Concello de Sanxenxo publícanse na Base de Datos Nacional de Subvencións á que se pode acceder a través do seguinte enlace.

Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións e Axudas Públicas

*Unha vez acceda ao Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións e Axudas Públicas, debe seleccionar na parte superior da páxina "concesiones"  e a opción de "Entidades Locales" donde debe escribir Sanxenxo e premer "localizar".  Abrirase unha nova pestana, seleccionar o convocante, premer aplicar e por último buscar para obter o listado de subvencións concedidas.

Volver a catálogo de datos