Concello de Sanxenxo - Concellerías
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Concello

TELMO MARTÍN GONZÁLEZ

TELMO MARTÍN GONZÁLEZ

JUAN ANTONIO DEZA OTERO

JUAN ANTONIO DEZA OTERO

MARÍA DEZA MARTÍNEZ

MARÍA DEZA MARTÍNEZ

MARCOS GUISASOLA PADÍN

MARCOS GUISASOLA PADÍN

PAZ LAGO MARTÍNEZ

PAZ LAGO MARTÍNEZ

FLAVIA BESADA OTERO

FLAVIA BESADA OTERO

DANIEL AROSA DASILVA

DANIEL AROSA DASILVA

JAIME LEIRO OTERO

JAIME LEIRO OTERO

ÓSCAR VILAR SARTAGES

ÓSCAR VILAR SARTAGES

PAULA MARTÍNEZ SANTOS

PAULA MARTÍNEZ SANTOS

 

COMPETENCIAS

 

TELMO MARTÍN GONZÁLEZ (Alcalde-Presidente)

 • Turismo de Sanxenxo.
 • O.A. Terra de Sanxenxo.
 • Nauta.
 • Ínsula.

 

MARÍA DEZA MARTÍNEZ (Concelleira Planificación territorial e Infraestruturas)

 • Xestión do PXOM.
 • Planificación de servizos básicos.
 • Planificación de grandes infraestruturas.
 • Portavoz.
 • Orde do día comisións e plenos.

 

FLAVIA BESADA OTERO (Concelleira de Urbanismo)

 • Licenzas de obra maior.
 • Licenzas de obra menor.
 • Comunicacións previas.
 • Certificacións urbanísticas.
 • Revisión de licenzas de actividade.
 • Informes técnicos.

 

ÓSCAR VILAR SARTAGES (Concelleiro de Servizos e Obras)

 • Rede de saneamento e abastecemento de auga.
 • Alumeado público.
 • Rede viaria e beirarrúas.
 • Semáforos e sinalización vertical e horizontal.
 • Persoal municipal de obras e servizos.

 

JUAN DEZA OTERO (Concelleiro de Medio Ambiente)

 • Parques e xardíns.
 • Praias e bandeiras azuis.
 • Parques infantís.
 • Recollida de lixo.
 • Limpeza viaria.
 • Xestión e educación ambiental.
 • Roteiros de sendeirismo.

 

PAZ LAGO MARTÍNEZ (Concelleira de Educación e Cultura)

Cultura:

 • Programación cultural.
 • Bibliotecas.
 • Centro de arte e deseño.

Educación 

 • Colexios e dinamización educativa.
 • Escola de música.
 • Escola de adultos.
 • Escolas infantís.

Eventos

 • Entroido.
 • Feira de Semana Santa.
 • Festa da Raia.
 • Concertos verán.
 • Feira da Cebola.
 • Programación e alumeado de nadal.

 

DANIEL AROSA DASILVA (Concelleiro de Servizos Sociais, Deportes e Xuventude)

Servizos Sociais

 • Centro de día.
 • CIM, Centro de Información á Muller.
 • Servizo de atención no fogar.
 • Programa de Emerxencia social.
 • Programa pais - nais.
 • Obradoiro de memoria e actividade física para maiores.

Deportes    

 • Clubs deportivos e instalacións deportivas.
 • Piscina Municipal.
 • Actividades deportivas municipais.

Xuventude 

 • OMIX.
 • Actividades da xuventude.
 • Voluntariado.

 

MARCOS GUISASOLA PADÍN (Concelleiro de Economía e Persoal)

Actividade económica 

 • Comercio.
 • Mercadiños.
 • Hostalería.
 • Ordenanza de terrazas e espazos públicos.

Persoal 

 • Convenios laborais.
 • Relacións cos sindicatos.
 • Persoal fixo.
 • Plantilla de tempada alta.

 

JAIME LEIRO OTERO (Concelleiro de Seguridade cidadá)

 • Policía local .
 • Servizos de emerxencia.
 • Socorristas.
 • Control de horarios comercio e hostalería.

 

PAULA MARTÍNEZ SANTOS (Concelleira de Facenda)

 • Orzamento.
 • Taxas municipais.
 • Impostos.

 

Liña directa cos concelleiros

Cubra este formulario para poñerse en contacto connosco e atenderémoslle o máis axiña posible.