Concello de Sanxenxo - O.A. Terra de Sanxenxo
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Organismos

TERRA de Sanxenxo é un organismo autónomo do Concello de Sanxenxo e os seus obxectivos son:

  • A promoción turística de Sanxenxo.
  • O desenvolvemento de actividades educativas, culturais, festivas e deportivas.
  • A xestión das instalacións culturais, educativas e deportivas, como a escola de música, as escolas deportivas e as garderías municipais.
  • O coidado e a protección do medio ambiente.

Terra de Sanxenxo ten a súa sede no Pazo Emilia Pardo Bazán.

O.A. Terra de Sanxenxo