Concello de Sanxenxo - PERFIL DO CONTRATANTE - O.A. TERRA DE SANXENXO
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Xestión municipal

A) Anuncios previos (artículo 125)

B) Convocatoria de licitaciones (artículo 126)

  • Procedementos abertos:
  • Procedementos restrinxidos:
  • Procedementos negociados:

C) Adjudicaciones definitivas

  • Procedementos abertos

 

                      ♦ Subministración de enerxía térmica útil mediante gas natural canalizado ás instalacións da piscina municipal.

                            + Anuncio galego (15/11/2016).

                            + Anuncio castellano (15/11/2016).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (15/11/2016).

                            + Prego técnico (15/11/2016).

                            + Resolución Presidencia (21/11/2016).

                            + Apertura sobre B (01/12/2016).  

                            + Resolución adxudicación (17/01/2017).

                            + Anuncio adxudicación (17/01/2017).

                      ♦ Arrendamento de local con destino a Axencia de Lectura Municipal en Vilalonga.

                            + Anuncio (11/11/2015).

                            + Resolución (11/11/2015).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (11/11/2015).

                            + Prego técnico (11/11/2015).   

                            + Reunión Mesa de Contratación (11/01/2016).    

                            + Resolución adxudicación desierta (15/02/2016). 

                            + Anuncio adxudicación e formalización contrato (20/10/2016). 

  

  • Procedementos restrinxidos
  • Procedimiento negociado

                      ♦ Servizo de "Iluminación ornamental para as festas do Nadal 2016-2017".

                            + Anuncio (16/11/2016).

                            + Prego técnico (16/11/2016).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (16/11/2016). 

                            + Resolución de adxudicación (01/12/2016). 

                            + Anuncio de adxudicación (02/12/2016).  

 

                     ♦ Orquestas das festas patronais de Santa Rosalía e o Carme 2016

                            + Resolución adxudicación (24/08/2016).

                            + Anuncio adxudicación e formalización contrato (20/10/2016). 

 

                     ♦ Subministración de productos de alimentación, aseo, hixiene e similares para o servizo de Emerxencia Social

                            + Adxudicación definitiva (10/11/2015).

                            + Anuncio de adxudicación (04/02/2016).  

                            + Resolución adxudicación (14/07/2016).

                            + Anuncio adxudicación e formalización contrato (20/10/2016).  

 

                     ♦ Subministración e disparo de fogo detonante, así como espectáculo pirotécnico nas festas patronais de 2015.

                            + Anuncio adxudicación (04/02/2016).

  

                     ♦ Iluminación ornamental para as festas patronais de Sanxenxo 2015

                            + Anuncio (24/07/2015).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (24/07/2015). 

                            + Prego de prescricións técnicas (24/07/2015).

                            + Adxudicación definitiva (14/08/2015). 

                            + Anuncio adxudicación definitiva (17/08/2015).

 

                     ♦ Orquestas das festas patronais San Xenxo, Santa Rosalía e o Carme 2015

                            + Anuncio (24/07/2015).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (24/07/2015). 

                            + Prego de prescricións técnicas (24/07/2015). 

                            + Adxudicación definitiva (14/08/2015). 

                            + Anuncio adxudicación definitiva (17/08/2015). 

 

                     ♦ Alquiler de máquinas para las instalaciones de la Piscina Municipal

                            + Adxudicación definitiva (07/07/2015).

                            + Anuncio adxudicación (17/07/2015).  

 

                     ♦ Subministración de materiais de construción.

                           + Adxudicación definitiva (29/04/2015).

                           + Anuncio adxudicación (02/02/2016).                         

                         

  • Procedimiento de dialogo competitivo

D) Modificaciones/Resoluciones de Contratos

E) Prórrogas

                      Arrendamento dun inmoble, con mobles incluídos, para servizos sociais da 3ª idade en Sanxenxo.

                           + 2ª e derradeira prórroga (25/02/2016).

 

F) Contratos Menores

                      Servizo do programa Paifill@nai 2016:

                           + Resolución adxudicación (15/07/2016).

 

                      Renovación dos equipos informáticos nas Bibliotecas Municipais.

                           + Adxudicación (11/09/2015).

 

                      Servizo do Programa Paifillonai 2015.

                           + Adxudicación (30/06/2015).