Concello de Sanxenxo - Perfil do Contratante - NAUTA SANXENXO S.L.U.
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Xestión municipal

A) Anuncios previos (artículo 125)

B) Convocatoria de licitacións (artículo 126)

  • Procedementos abertos
  • Procedementos restrinxidos
  • Procedementos negociados

                   ♦ Subministración e instalación de unidades de control de acceso e videovixilancia na rúa Augusto Glez Besada:

                          + Prego de cláusulas administrativas (09/01/2017).

                          + Prego técnico (09/01/2017).

                          + Apertura sobres A e B (31/01/2017).   

 

                   ♦ Equipamento tecnolóxico e de vixilancia para aparcadoiro da Praza do Mar:

                          + Anuncio (08/07/2016).

                          + Prego de cláusulas administrativas (08/07/2016).  

 

                   ♦ Asistencia xurídica de Nauta Sanxenxo, S.L.:

                          + Anuncio (31/05/2016).

                          + Resolución aprobación expediente (31/05/2016).

                          + Prego unificado de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas (31/05/2016).  

                          + Apertura de sobres A e B (30/06/2016).

 

                   ♦ Defensa xurídica de Nauta Sanxenxo, S.L.:

                          + Anuncio (31/05/2016).

                          + Resolución aprobación expediente (31/05/2016).

                          + Prego unificado de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas (31/05/2016).  

                          + Apertura de sobres A e B (30/06/2016). 

   

C) Axjudicacións definitivas

  • Procedementos abertos

                   ♦ Subministración de grúa pórtico mariña tipo travelif provista de pluma para desarbolado:

                          + Anuncio galego (13/01/2017).

                          + Anuncio castelán (13/01/2017). 

                          + Prego de cláusulas administrativas (13/01/2017).

                          + Informe técnico (13/01/2017).  

                          + Mesa de contratación (13/02/2017). 

                          + Modificación mesa de contratación (20/02/2017). 

                          + Apertura sobre B (22/02/2017). 

                          + Apertura sobre A (23/02/2017). 

                          + Posta en coñecemento sobre B e apertura sobre C (07/03/2017). 

                          + Adxudicación definitiva (12/04/2017). 

                          + Anuncio adxudicación (25/05/2017). 

 

                   ♦ Aluguer de embarcadoiro de transporte de pasaxeiros no Porto Deportivo de Sanxenxo:

                          + Anuncio (15/05/2015).

                          + Prego de condicións administrativas (15/05/2015).  

                          + Prego de condicións técnicas (15/05/2015). 

                          + Adxudicación definitiva (29/07/2015). 

 

                   ♦ Contratación do subministro de carburantes na estación de servizo do Porto Deportivo de Sanxenxo:

                          + Anuncio (26/05/2015).

                          + Prego de condicións administrativas (26/05/2015).  

                          + Prego de condicións técnicas (26/05/2015). 

                          + Declarado deserto.

 

  • Procedementos restrinxidos

 

  • Procedemento negociado

                   ♦ Redacción dos proxectos para Bandeiras Azuis de Sanxenxo e seguimento durante a tempada verán 2017:

                          + Anuncio (24/11/2016).

                          + Decreto (24/11/2016).

                          + Prego de cláusulas administrativas (24/11/2016).

                          + Prego técnico (24/11/2016).  

                          + Resolución de adxudicación (12/12/2016). 

 

                   ♦ Aluguer dun local comercial (nº1) na área do Porto Deportivo Juan Carlos I:

                          + Anuncio (10/06/2014).

                          + Prego de condicións (10/06/2014). 

                          + Declarado deserto. 

 

                   ♦ Aluguer dun local comercial (nº2) na área del Porto Deportivo Juan Carlos I:

                          + Anuncio (16/02/2016).

                          + Prego de condicións (16/02/2016). 

                          + Acta final (23/03/2016). 

 

                   ♦ Redacción dos proxectos para Bandeiras Azuis e seguimento durante a tempada de verán na campaña 2016:

                          + Anuncio (18/11/2015).

                          + Prego de condicións administrativas (18/11/2015).

                          + Prego de condicións técnicas (18/11/2015).

                          + Resolución (18/11/2015).

                          + Acta final (01/12/2015).

                       

  • Procedementode dialogo competitivo

 

D) Acordos marco

E) Sistemas dinámicos de contratación

F) Central de Contratación

G) Contratos menores