Concello de Sanxenxo - The participation of citizens in the processing of regulations
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Transparency

Dentro do proceso de participación dos cidadáns na tramitación dos regulamentos municipais exponse ao público o texto íntegro do proxecto da “Ordenanza reguladora da creación dos ficheiros de datos de carácter persoal denominados video vixilancia”.

A efectos a que no prazo de dez días hábiles se presenten nas dependencias do Concello as aportacións que se consideren oportunas, que serán estudadas posteriormente antes do trámite de aprobación polo pleno municipal.

 

Volver a transparencia