Concello de Sanxenxo - Punto limpo
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Mediomabiente

Habitualmente producimos nos nosos fogares moitos residuos especiais que non se poden depositar nos diferentes colectores que nos atopamos nas rúas. Residuos que polo seu tamaño, o seu volume ou toxicidade, ou pola frecuencia da súa produción, esixen unhas instalacións de recollida particulares.

O Concello de Sanxenxo para iso, dispón dun punto limpo, situado no lugar das Cereixeiras, na parroquia de Padriñán que entrou en funcionamento en outubro de 2006. Este punto limpo foi construído pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, con cargo aos fondos de Cohesión da Unión Europea, e cedido ao Concello para a súa xestión.

 

Que é o Punto Limpo?

O punto limpo é un centro de recepción, almacenaxe e avaliación de residuos. NON É UN VERTEDOIRO, senón un lugar de almacenamento temporal dos residuos.

O Concello dispón para iso dunha instalación pechada onde se sitúan diferentes colectores dedicados á recollida de mobles, aveños, restos de podas, pequenas cantidades de cascallos, chatarras e de todos aqueles residuos que, xerados nos fogares, considéranse "tóxicos ou perigosos". Entre estes últimos atópanse pilas e baterías, fluorescentes, pequenas cantidades de restos de pintura, botes de produtos de limpeza, aceite mineral usado, aceite vexetal usado, e en xeral todos aqueles cuxa separación dos outros residuos é conveniente e presenta vantaxes de xestión.

 

Quen pode utilizar o Punto Limpo?

Todos os veciños con domicilio no municipio de Sanxenxo, que faciliten os seus datos na recepción, poderán utilizar o punto limpo de maneira gratuíta.

Os pequenos comercios de aparellos eléctricos e electrónicos poden depositar no Punto Limpo estes residuos.

 

Que horario ten o Punto Limpo?

Esta prohibido levar residuos o punto limpo fose do horario establecido.

 

Que podo depositar no Punto Limpo?

O volume de residuos que se poden depositar no punto limpo esta regulado en función da produción domestica, e descríbese na seguinte táboa.

 

Como chegar ao momento Limpo?

Para chegar ao momento limpo tes varias alternativas como se mostran a continuación no plano de situación, cada cor indica unha distinta ruta que van dar ao noso Punto Limpo en Cereixeiras s/n de Padriñán.

O CONCELLO DE SANXENXO TAMÉN DISPÓN DUN SERVIZO DE RECOLLIDA DE MOBLES, AVEÑOS E ELECTRODOMÉSTICOS A DOMICILIO, PREVIA CHAMADA TELEFÓNICA Ao NUMERO DE TELÉFONO: 638 240 885 Datos de contacto: Punto Limpo Cereixeiras, s/n 36960 Padriñán - Sanxenxo Telf.- 986 680 842

 

 

 

Datos de contacto:

Punto Limpio

Cereixeiras, s/n

36960 Padriñán - Sanxenxo

Telf.- 986 680 842