Concello de Sanxenxo - Culture, Youth and Celebration Department Expenses
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Culture

CLICK HERE TO SEE ALL THE COUNDIL ECONOMIC INFORMATION

 

COST BREAKDOWN OF CULTURE, YOUNGTH AND CELEBRATIONS IN 2015

The cost breakdown in cost programs of culture, youngth and celebrations. The programs aim to develop cultural, festive and leisure activities and manage and exploiitation of cultural, school and libraries facilities.

The total programs cost in the council have, in 2015, an initial crdit of 830.470,40€. In the first semester are recognized obligations of 81.019,59€ and in the second semester for 503.029,48€, being a total net obligation of 784.049,07€ and consequently there is a saving of 46.421,33 for that year.

Cost details of culture, festive and youngth in different cost programs below:

 

** To see the cost program document, click in blue text at the biggining of the paragraph.

 

Art center has a initial credit of 47.873,47€ which is breakdown in two chapters obtaining a total saving of 12.195,50€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 47.014,52€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 13.691,55€ e no segundo semestre por 21.146,94€ facendo un total de 34.838,49€ polo que se xerou un aforro de 12.176,03€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 858,95€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 644,26€ e no segundo semestre por 195,22€ facendo un total de 839,48 € polo que se xerou un aforro de 19,47€.

 

O Pazo Emilia Pardo Bazán parte cun crédito inicial de 299.563,57€ o cal se desagrega en catro capítulos conseguindo un aforro total de 9,17€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 193.317,95€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 88.595,13€ e no segundo semestre por 125.578,35€ facendo un total de 214.173,48€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 1 da mesma área de gasto de -20.855,53€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 106.245,62€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 13.003,60€ e no segundo semestre por 47.161,66€ facendo un total de 60.165,26€ polo que se xerou un aforro de 46.080,36€.
 • O capítulo 3 de gastos financeiros non ten crédito inicial e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 6.197,62€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 3 da mesma área de gasto por dito importe.
 • O capítulo 6 de inversións reais non ten crédito inicial e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 17.100,00€ e no segundo semestre por 1.918,04€ facendo un total de 19.018,04€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 6 da mesma área de gasto de -19.018,04€.

 

O Colexio de Dorrón parte cun crédito inicial de 1.487,91€ para un so capítulo que é o capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 604,67€ e no segundo semestre por 1.690,42€ facendo un total de 2.295,09€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 6 da mesma área de gasto de -807,18€.

 

O Colexio de Nantes parte cun crédito inicial de 1.900,60€ o cal se desagrega en dous capítulos polo que se xerou un gasto total con cargo aos dous capítulos desas mesmas áreas de gasto de -874,95€.

 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 1.900,60€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 452,58€ e no segundo semestre por 1.414,11€ facendo un total de 1.866,69€ polo que se xerou un aforro de 33,91€.
 • O capítulo 6 de gastos correntes en bens e servizos non ten crédito inicial e recoñecéronse obrigas no segundo semestre por 908,86€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 6 da mesma área de gasto por dito importe.

 

O Edificio de Usos Múltiples de Portonovo parte cun crédito inicial de 23.496,49€ o cal se desagrega en dous capítulos conseguindo un aforro total de 6.298,46€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 12.643,37€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 7.305,60€ e no segundo semestre por 9.740,80€ facendo un total de 17.046,40€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 1 da mesma área de gasto de -4.403,03€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 10.853,12€ e recoñecéronse obrigas no segundo semestre por 151,63€ polo que se xerou un aforro de 10.701,49€.

 

Nos outros Centros Culturais pártese cun crédito inicial de 10.174,98€ o cal se desagrega en dous capítulos conseguindo un aforro total de 4.306,21€.

 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 257,27€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 1.414,84€ e no segundo semestre por 2.811,17€ facendo un total de 4.226,01€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 2 da mesma área de gasto de -3.968,74€.
 • O capítulo 3 de gastos financeiros ten un crédito inicial de 9.917,71€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 290,14€ e no segundo semestre por 1.352,62€ facendo un total de 1.642,76€ polo que se xerou un aforro de 8.274,95€.

 

A Biblioteca de Sanxenxo parte cun crédito inicial de 46.764,66€ o cal se desagrega en catro capítulos xerándose un gasto total con cargo aos capítulos desas mesmas áreas de gasto de -15.921,33€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 42.157,44€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 18.173,14€ e no segundo semestre por 23.072,02€ facendo un total de 41.245,16€ polo que se xerou un aforro de 912,28€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 4.607,22€ e recoñecéronse obrigas no segundo semestre por 4.026,51€ polo que se xerou un aforro de 580,71€.
 • O capítulo 3 de gastos financeiros non ten crédito inicial e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 6.197,62€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 3 da mesma área de gasto por dito importe.
 • O capítulo 6 de inversións reais non ten crédito inicial e recoñecéronse obrigas no segundo semestre por 11.216,70€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 6 da mesma área de gasto por dito importe.

 

A Biblioteca de Portonovo parte cun crédito inicial de 28.802,36€ o cal se desagrega en dous capítulos xerándose un gasto total con cargo aos capítulos desas mesmas áreas de gasto de -1.681,97€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 20.953,59€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 8.979,22€ e no segundo semestre por 13.219,48€ facendo un total de 22.198,48€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 1 da mesma área de gasto de -1.244,89€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 7.848,77€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 7.848,77€ e no segundo semestre por 5.287,76€ facendo un total de 8.285,85€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 2 da mesma área de gasto de -437,08€.

 

A Biblioteca de Vilalonga parte cun crédito inicial de 47.491,15€ o cal se desagrega en dous capítulos polo cal se xerou un aforro total de 24.526,87€.

 • O capítulo 1 de gastos de persoal ten un crédito inicial de 31.928,38€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 8.986,46€ e no segundo semestre por 10.247,79€ facendo un total de 19.234,25€ polo que se xerou un aforro total de 12.694,13€.
 • O capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos ten un crédito inicial de 15.562,77€ e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 1.677,31€ e no segundo semestre por 2.052,72€ facendo un total de 3.730,03€ polo que se xerou un aforro total de 11.832,74€.

 

Para as Actividades Culturais se parte cun crédito inicial de 2.950,01€ para un so capítulo que é o capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 500€ e no segundo semestre por 3.456,97€ facendo un total de 3.956,97€ polo que se xerou un gasto con cargo ao capítulo 2 da mesma área de gasto de -1.006,96€.

 

Para as Actividades do Pazo se parte cun crédito inicial de 3.503,21€ para un so capítulo que é o capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos e recoñecéronse obrigas no segundo semestre por 1.242,34€ polo que se xerou un aforro total de 2.260,87€.

 

Para Festas se parte cun crédito inicial de 316.461,99 € para un so capítulo que é o capítulo 2 de gastos correntes en bens e servizos e recoñecéronse obrigas no primeiro semestre por 84.207,76€ e no segundo semestre por 215.137,59€ polo que se xerou un aforro total de 17.116,64€.

 

 

Aclaración:

Nos casos nos que se xera un gasto con cargo a un capítulo da mesma área de gasto caben dous posibilidades para solucionar dita situación e modificar o presuposto á alza por dito importe, que se aumente dito importe por unha xeración de crédito a través de subvencións doutras administracións públicas ou ben por transferencia de crédito dunha partida onde sobra crédito para a partida onde falta e hai un gasto.