Concello de Sanxenxo - Beaches
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Views of Sanxenxo

Sandbanks of the most diverse characteristics bathe the coast of our municipality along the 24 km of coast