Concello de Sanxenxo - Perfil del Contratante - Entidad Local
T: 986 72 00 75 - F: 986 72 10 22  | 
Concello de Sanxenxo

Gestión Municipal

A) Anuncios previos (artículo 125)

 

B) Convocatoria de licitaciones (artículo 126)

  • Procedimientos abiertos:
  • Procedimientos restringidos:
  • Procedimientos negociados:

 

C) Adjudicaciones definitivas

  • Procedimientos abiertos.

                 ♦ Xestión do servizo das Escolas Infantís Municipais de "O Tombo" e de "O Revel" mediante concesión".

                            + Anuncio galego (17/11/2016).

                            + Anuncio castelán (17/11/2016).

                            + Proxecto de xestión (17/11/2016).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (17/11/2016).

                            + Resolución aprobación do expediente (17/11/2016).

                            + Apertura sobre B (13/12/2016). 

                            + Apertura sobre C (20/12/2016).

                            + Resolución adjudicación (10/01/2017). 

                            + Anuncio adjudicación (13/01/2017).

 

                  ♦ Pólizas de seguros en distintos ramos para o Concello e o O.A. TERRA.

                            + Anuncio galego (18/10/2016).

                            + Anuncio castelán (18/10/2016).

                            + Prego de prescripcións técnicas (18/10/2016).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (18/10/2016). 

                            + Resolución aprobación do expediente (18/10/2016).

                            + Apertura sobre C (09/12/2016). 

                            + Resolución adjudicación (02/01/2017). 

                            + Anuncio adjudicación (04/01/2017).

 

                  ♦ Subministración de enerxía eléctrica ós edificios e instalacións públicas do Concello  e O.A. TERRA.

                            + Anuncio galego (18/10/2016).

                            + Anuncio castelán (18/10/2016). 

                            + Prego de prescripcións técnicas (18/10/2016).

                            + Prego de cláusulas administrativas particulares (18/10/2016). 

                            + Resolución aprobación do expediente (18/10/2016).

                            + Anexos I - II (25/10/2016).

                            + Puntos de suministro (26/10/2016). 

                            + Apertura sobre B (01/12/2016).  

                            + Resolución adjudicación (28/12/2016). 

                            + Anuncio adjudicación (10/02/2017). 

 

                  ♦ Defensa letrada do Concello e do seu organismo autónomo, TERRA de Sanxenxo, en todo tipo de xurisdicións.

                            + Resolución da aprobación do expediente (08/03/2016).

                            + Anuncio (08/03/2016).

                            + Pliego unificado de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas (08/03/2016). 

                            + Apertura sobre B (07/04/2016). 

                            + Apertura sobre C (14/06/2016).

                            + Rectificación erro (21/06/2016).  

                            + Resolución adjudicación (28/12/2016). 

                            + Anuncio adjudicación (04/01/2017). 

 

                  ♦ Explotación do quiosco municipal no parque público infanil de O Espiñeiro e da terraza anexa.

                            + Anuncio (05/05/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (05/05/2016).

                            + Pliego técnico (05/05/2016).  

                            + Apertura sobre C (28/06/2016). 

                            + Resolución adjudicación (05/08/2016). 

                            + Resolución anulación adjudicación (11/08/2016).

                            + Resolución declaración deserto (10/02/2017). 

 

                  ♦ Explotación dos servizos de tempada na Praia de Canelas.

                            + Anuncio (23/05/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (23/05/2016).

                            + Pliego técnico (23/05/2016). 

                            + Constitución Mesa Contratación (23/05/2016).  

                            + Modificación Mesa Contratación (10/06/2016).

                            + Apertura sobre C (01/07/2016). 

                            + Resolución adjudicación (01/08/2016).

                            + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016). 

          

                  ♦ Explotación dos servizos de tempada nas praias de Silgar, Baltar e Canelas.

                            + Anuncio (23/05/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (23/05/2016).

                            + Pliego técnico (23/05/2016). 

                            + Constitución Mesa Contratación (23/05/2016).  

                            + Modificación Mesa Contratación (10/06/2016).

                            + Apertura sobre C (01/07/2016). 

                            + Anuncio adjudicación Silgar deserto Baltar (14/07/2016).  

                            + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016). 

 

                  ♦ Alquiler de dúas edificacións con destino a almacén para os distintos servizos do Concello de Sanxenxo.

                            + Anuncio (05/05/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (05/05/2016).

                            + Pliego técnico (05/05/2016).

                            + Apertura sobre C (28/06/2016).  

                            + Resolución adjudicación lote A (14/07/2016).

                            + Resolución adjudicación lote B (14/07/2016).  

 

                  ♦ Balizameno das praias do Concello de Sanxenxo.

                            + Anuncio (21/04/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (21/04/2016).

                            + Pliego técnico (21/04/2016).  

                            + Resolución aprobación do expediente (13/05/2016).  

                            + Resolución de adjudicación (07/06/2016). 

                            + Anuncio adjudicación (23/06/2016).

 

                  ♦  Arrendamento de dúas edificacións con destino a almacén para os distintos servizos do Concello de Sanxenxo.

                            + Resolución da aprobación do expediente (02/02/2016).

                            + Anuncio (02/02/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (02/02/2016).

                            + Pliego de prescripciones técnicas (02/02/2016). 

                            + Apertura sobre C (08/03/2016).

                            + Procedemento deserto. Lote A (05/04/2016).

                            + Procedemento deserto. Lote B (05/04/2016).

                            + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016)

 

                  ♦ Suministro de enerxía eléctrica ós edificíos e instalacións públicas do Concello e de TERRA de Sanxenxo.

                            + Anuncio Galego (13/11/2015).

                            + Anuncio Castellano (13/11/2015).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (13/11/2015).

                            + Pliego de prescripciones técnicas (13/11/2015).

                            + Resolución (13/11/2015). 

                            + ANEXO 1 do pliego técnico. (23/11/2015). 

                            + Procedimiento desierto ( 23/12/2015).

 

                  ♦ Subministración de carburantes, en estación de servizo, para o parque móbil e maquinaria municipal.

                            + Anuncio Galego (23/03/2015).

                            + Anuncio Castellano (23/03/2015). 

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (23/03/2015).

                            + Pliego de cláusulas técnicas (23/03/2015). 

                            + Resolución de alcaldía (08/04/2015). 

                            + Apertura sobre C (07/05/2015). 

                            + Anuncio adjudicación (21/07/2015). 

 

                  ♦ Subministración de material eléctrico para o alumeado público municipal.

                            + Anuncio Galego (16/03/2015).

                            + Anuncio Castellano (16/03/2015). 

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (16/03/2015).

                            + Pliego de prescripciones técnicas (16/03/2015).

                            + Resolución de la Alcaldía (16/03/2015).  

                            + Adjudicación definitiva (20/05/2015). 

                            + Anuncio de adjudicación (02/02/2016). 

 

  • Procedimientos restringidos
  • Procedimiento negociado

 

                  ♦ Pavimentación de viais en varios lugares do termo municipal  - Liña 1.

                           + Enmenda documentación sobre A (24/02/2017). 

                           + Resolución adjudicación (20/03/2017).

 

                  ♦  Instalación de redes de saneamento de augas residuais e abastecemento de agua - Liña 1.

                          + Resolución adjudicación (20/03/2017).

 

                  ♦ Ampliación do Casa de Cultura da Adina - Liña 1.

                        + Resolución adjudicación (03/03/2017).

 

                  ♦ Desratización e desinsectación en edificios públicos e instalación municipais do Concello de Sanxenxo.

                           + Anuncio (17/08/2016).

                           + Pliego de cláusulas administrativas (17/08/2016).

                           + Pliego de prescripciones técnicas (17/08/2016). 

                           + Resolución adjudicación (04/10/2016). 

                           + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016). 

 

                  ♦ Xestión do Centro de Día Municipal de Sanxenxo.

                            + Resolución adjudicación (03/10/2016).

                            + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016). 

 

                  ♦ Mellora de camiños municipais - Plan Marco.

                            + Resolución adjudicación (28/09/2016).  

                            + Anuncio de adjudicación (14/10/2016). 

 

                  ♦ "Prolongación da rede de abastecemento de auga en varios lugares do termo municipal - Liña 1.

                            + Resolución adjudicación (26/09/2016).

 

                  ♦ "Asistencia  técnica informática", e subministración de "todo tipo de materiais informáticos de hardware".

                            + Anuncio (22/04/2016).

                            + Pliego de cláusulas administrativas particulares (22/04/2016). 

                            + Pliego de prescripciones técnicas (22/04/2016).  

                            + Anuncio adjudicación (20/05/2016).

                            + Anuncio adjudicación y formalización contrato (20/10/2016). 

 

                  ♦ Rehabilitación da Casa do Priorato para Centro de Formación de oficios tradicionais.

                            + Adjudicación definitiva (06/08/2015).

                            + Anuncio adjudicación (04/02/2016).

 

                  ♦ Reparación do Pavillón de Vilalonga.

                            + Adjudicación definitiva (05/08/2015).

                            + Anuncio adjudicación (04/02/2016). 

 

                  ♦ Mantemento, conservación e reparación de ascensores do Concello de Sanxenxo.

                            + Adjudicación definitiva (06/07/2015).

                            + Anuncio adjudicación (02/02/2016).

 

                  ♦ Subministración de materiales de construcción.

                            + Adjudicación definitiva (29/04/2015).

                            + Anuncio adjudicación (02/02/2016). 

 

                  ♦ Reposición de pavimento en varios viais municipais.

                          + Adjudicación definitiva (21/04/2015).

 

                  ♦ Aluguer de vehículo grúa para a recollida e retirada de vehículos.

                            + Adjudicación (02/07/2015).

                            + Anuncio adjudicación (02/02/2016).   

                            + Resolución de adjudicación (31/03/2017). 

 

  • Procedimiento de dialogo competitivo

D) Modificaciones/Resoluciones de Contratos

                  ♦ Explotación dos servizos de tempada nas praias de Baltar e Canelas.

                         + Acordo Xunta de Goberno (18/12/2015).

 

                  ♦ Reposición de 11 centros de transformación eléctricos de media tensión no Parque Empresarial de Nantes.

                          + Anuncio (11/03/2014).

                          + Pliego de cláusulas administrativas particulares (11/03/2014).

                          + Pliego Técnico (11/03/2014).

                          + Constitución Mesa Contratación (19/03/2014).

                          + Suspensión tramitación (27/03/2014).

                          + Resolución estimación do recurso de Inelga e levantamento da suspensión da tramitación (19/05/2014).

 

E) Prórrogas

                  ♦ Aluguer de vehículo grúa para a recollida e retirada de vehículos.

                            + Prórroga (18/12/2015). 

 

F) Sistemas dinámicos de contratación

G) Central de Contratación

H) Contratos menores

               

    Acondicionamento da parcela municipal de equipamento público (PEI-3) -  Liña 1.

                            + Adjudicación (13/10/2016).

 

              ♦ Mellora do alumeado público no lugar de Arnosa - Vilalonga - Liña 1.

                            + Adjudicación (13/10/2016). 

 

              ♦ Reparación da instalación do alumeado público na rúa Progreso e no lugar de Forxan  - Liña 1.

                            + Adjudicación (22/09/2016). 

 

               Acondicionamento das praias do T.M. de Sanxenxo para a tempada de verán 2016.

                            + Adjudicación (23/06/2016).

     

               Acondicionamento da zona de aparcamento da Praia de Areas.

                            + Adjudicación (18/12/2015).

                            + Renuncia (20/01/2016).

                            + Resolución adjudicación (13/10/2016).

 

               Demolición dun conxunto de vivendas illadas e inacabadas en lugar de A Torre - Dorrón.

                            + Adjudicación (30/09/2015). 

 

               Asistencia técnica informática.

                            + Adjudicación (17/09/2015).

 

               Mellora da calidade e imaxe do Mercado Municipal de Sanxenxo.

                            + Adjudicación (08/09/2015). 

 

               Pintado Pavillón CEIP Sanxenxo.

                            + Adjudicación (13/07/2015). 

 

               Pavimentación de vial en Montalvo (Adina).

                            + Adjudicación (02/07/2015). 

 

               Pavimentación da zona de aparcamento da Casa de Cultura de Dorrón.

                            + Adjudicación (02/07/2015).

 

               Reparación da cuberta do Centro de Día.

                            + Adjudicación (02/07/2015). 

 

               Adecuación e rehabilitación do parque público de O Espiñeiro.

                            + Adjudicación (21/05/2015).

 

               Acondicionamento de praias do Concello de Sanxenxo na tempada de verán 2015.

                            + Adjudicación (12/05/2015).

 

               Aluger de vehículo grúa para a recollida e retirada de vehículos durante a Semana Santa do 2015.

                            + Adjudicación (26/03/2015).

 

               Pavimentación e impermeabilización da Praza de A Panadeira.

                            + Adjudicación (26/02/2015).